Erhvervsadvokat

Det er altid en fordel at antage en specialiseret advokat inden for det juridiske område, som du har brug for rådgivning og hjælp inden for. På denne måde er du sikker på at få den bedste hjælp og rådgivning og hjælp i netop din situation. En erhvervsadvokat her særligt kompetent til at yde juridisk rådgivning inden for blandt andet:

Insolvens, konkurs og rekonstruktion

Hvis din virksomhed pludselig står over for en krise pga. faldende efterspørgsel, så kan det være altafgørende for din virksomheds overlevelse, hvornår du søger hjælp.
Din erhvervsadvokat kan hjælpe dig med, hvordan du bedst muligt kommer ud af din krise. Der er ikke en entydig løsning på, hvad man skal gøre, når ens virksomhed er i krise. Derfor anbefales det hurtigst muligt at tage kontakt til at søge advokatbistand. Din advokat vil rådgive dig nærmere ud fra netop din situation.

Ansættelsesret

Hviid Erhvervsadvokater kan hjælpe dig med at udforme dine ansættelseskontrakter, således de overholder den præceptive lovgivningen. Derudover kan din erhvervsadvokat hjælpe dig med at udforme ansættelseskontrakterne, således I undgår konflikter på grund af uklare kontraktforhold.
Uklare ansættelseskontrakter kan ende med omkostningsfulde erstatningssager. Din erhvervsadvokat kan ligeledes yde rådgivning, hvis du står over for at skulle afskedige en medarbejder eller andre akutte problemstillinger, som man som virksomhedsejer kan stå overfor.
Din erhvervsadvokat kan desuden rådgive dig om behovet for eventuelle klausuler fx en konkurrenceklausul.

Inkasso

Hviid Erhvervsadvokater hjælper dig med at inddrive tilgodehavender fra dårligere betalere. Din virksomhed er afhængig af, at I får betaling i forbindelse med salg af jeres produkt/ydelse.
Din erhvervsadvokat kan hjælpe dig med at inddrive virksomhedens tilgodehavender, således din tid kan anvendes bedre.

Selskabsret

Når man driver en virksomhed i selskabsform, så er der flere ting, som man skal holde styr på. Hviid Erhvervsadvokater tilbyder rådgivning inden for alt fra valg af selskabstype, selskabsstiftelse, vedtægter, kontrakter, selskabsstruktur, fusion, spaltning osv.
Selskaber og beskatning:
Hviid Erhvervsadvokater kan hjælpe dig med, hvilke skatteregler der gælder inden for hvilke selskabstyper. Lovgivningen ændres ofte, og derfor bør du have en rådgiver, der kender reglerne. På den måde ved du, at du overholder alle frister og giver tilstrækkelige oplysninger til SKAT.

Kontraktforhold

Hviid Erhvervsadvokater kan hjælpe dig med at udforme kontrakter med dine leverandører eller samarbejdspartnere. En virksomheds leverandører og øvrige samarbejdspartnere er utrolige vigtige for virksomhedens daglige drift.
Derfor bør du altid alliere dig med en erhvervsadvokat, som kan hjælpe dig med at udforme så klar og præcis en kontakt som muligt. En god kontrakt kan hindre mange konflikter i at opstå eller eskalere.

Erhvervslejeret

Hviid Erhvervsadvokater tilbyder rådgivning til både lejere og udlejere af erhvervslejemål. Din erhvervsadvokat kan hjælpe dig med at forhandle og udforme lejekontrakterne, således de passer til netop dine behov. Derudover kan din erhvervsadvokat hjælpe dig med øvrig ejendomsadministration.

Entrepriseret

Hos Hviid Erhvervsadvokater tilbydes regulering af entreprisekontrakter mellem bygherren og håndværkeren/entreprenøren. Entreprisekontrakter omhandler bygge og anlæg. Det er afgørende for et byggeprojekt, at der foreligger en klar og præcis kontrakt mellem parterne. En god kontrakt kan forebygge og afhjælpe problemer som måtte opstå under entreprisen.
En god kontrakt indeholder klare retningslinjer for parterne om fx levering, kvalitet, betaling, dagbøder, materialer samt forhåndsaftaler om konfliktløsning. Entreprisekontrakten kan med fordel udformes med udgangspunkt i AB92 eller ABT93, men du bør altid have en erhvervsadvokat med inde over din entrepriseaftale. Din erhvervsadvokat kender faldgruberne i forbindelse med entrepriseaftaler, og har samtidig god mulighed for at forhandle den bedst mulige aftale for dig.

Generationsskifte

I de fleste virksomheder bliver det på et tidspunkt nødvendigt eller der opstår et ønske om, at virksomheden skifter hænder. Hviid Erhvervsadvokater kan bistå jeres virksomhed fra start til slut.
Bistanden består i rådgivning om, hvornår et generationsskifte giver størst mening, hvordan det nærmere skal foregå samt bistå med udfærdigelse af de fornødne dokumenter.

Selskabsstruktur og virksomhedsformer

I forbindelse med virksomhedsopstart kan Hviid Erhvervsadvokater hjælpe dig med alt fra valg af selskabsform, finansiering, vedtægter, stiftelse, kontraktudarbejdelse osv.
Der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer. Derfor kan det anbefales at få rådgivning fra en erhvervsadvokat inden, at du starter ny virksomhed. Din erhvervsadvokat kan ligeledes hjælpe dig med at optimere din virksomhed efter dens opstart.
Det kan være, at virksomheden siden dens opstart har udviklet sig således, at en ny virksomhedsstruktur eller anden selskabsform kunne være gavnlig for ens virksomhed på sigt. Din erhvervsadvokat kan rådgive dig om, hvad der er bedst netop dig og din virksomhed.

Markedsføringsret

Som virksomhed bør du kende reglerne for markedsføring af ens produkt. Hviid Erhvervsadvokater tilbyder rådgivning inden for markedsføringsret. Der gælder både regler for, hvem du må kontakte i forbindelse med markedsføring af dit produkt samt, hvad du må skrive. Endelig kan din erhvervsadvokat hjælpe dig med at beskytte dit produkt vha. patent, varemærker og klausuler.