Advokatforbehold ved forældrekøb

Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold giver dig som køber mulighed for gratis at træde tilbage fra en købsaftale inden for en nærmere angiven frist. Her er som regel tale om 3-5 hverdage, men dette kan aftales nærmere i advokatforbeholdet – advokaten kan ligeledes anmode om fristforlængelser ved komplicerede bolighandler.
Et advokatforbehold er altid en god ide at indsætte i forbindelse med en bolighandel. Det kan dog især være nyttigt ved forældrekøb, fordi det er mere kompliceret end et almindeligt boligkøb, og dermed er der flere ting, der kan gå galt.

Ved forældrekøb skal man naturligvis foretage samme forundersøgelser som ved ethvert andet huskøb. Derudover er det imidlertid vigtigt at undersøge, om der er forhold, der strider imod udlejning af lejligheden, som man påtænker at købe. Det kan både være tinglyste rettigheder, der hindrer udlejning, men også ejerforeningens vedtægter kan have et forbud imod udlejning. Det kan komme til at koste dig dyrt, hvis ikke du har undersøgt disse ting på forhånd eller indsat et advokatforbehold i aftalen, således at du gratis kan træde tilbage fra dit/jeres boligkøb. Et forbud mod udlejning forhindrer jo netop at anvende lejligheden som tiltænkt – nemlig til udlejning.

Formuleret eksempel på et advokatforbehold:

Et advokatforbehold kan formuleres på mange forskellige måder, men der er visse oplysninger, som altid bør fremgå af forbeholdet. Dette er oplysninger såsom, hvornår der senest kan trædes tilbage fra handlen.
”Køberens underskrift på købsaftalen gives med forbehold for, at køberens advokat godkender handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler i hænde senest X dage fra køberens underskrift af købsaftalen.”