Afhøring med en sigtets rettigheder

Når personer mistænkes for at have begået et strafbart forhold, så kan politiet vælge at sigte vedkommende for forbrydelsen. Alternativt kan man afhøre en mistænkt med en sigtets rettigheder.
Når man er sigtet eller afhøres med en sigtets rettigheder, så får man nemlig forskellige rettigheder. Politiet kan oplyse om dine rettigheder, og du har ret til at vælge en forsvarer til at bistå dig under sagens behandling. Din forsvarsadvokat kan sikre, at din afhøring forløber korrekt, og du ikke presses til at sige ting, som du ikke ønsker at udtale dig om.
Når man afhøres med en sigtets rettigheder, eller man er sigtet for en forbrydelse, så har man ikke pligt til at bidrage til sagens oplysning. Man har dog altid pligt til at oplyse politiet om ens navn, adresse og fødselsdag. Man kan blive anholdt og få en bøde for ikke at give politiet disse oplysninger.
Din forsvarer kan hjælpe dig med at tage stilling til, hvordan du skal forholde dig til politiets ønske om at afhøre dig. Afhøring med en sigtets rettigheder og sigtede kan nægte at udtale sig, mens udtalelser fra en afhøring vil indgå i den efterfølgende sagsbehandling.
Hvis du sigtes for forbrydelsen kan du eller din forsvarer desuden bede politiet om at få foretaget efterforskningsskridt eller få sagens oplysninger udleveret.

Her kan du læse mere om vores forsvarsadvokat.