Alternativer til forældrekøb?

Hvad er forældrekøb?

Et forældrekøb i den traditionelle forstand er, når en forældre eller et forældrepar køber hus eller lejlighed til deres barn/børn, og således give dem et sted at bo. Ordningen anvendes hyppigt i større byer studiebyer, hvor barnet måske har svært ved at finde en lejebolig, fordi der ofte er stor konkurrence om disse. Forældrene bliver ved forældrekøbsordningen udlejere for deres børn. Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af Lejelovens regler.

Fordele og ulemper ved forældrekøb

Når man vælger at købe en bolig til sit barn efter den traditionelle forældrekøbsmodel, så indebærer dette, at forældrene kan anvende virksomhedsordningen, når de udlejer ejerlejligheden til deres børn. Dette har betydet, at forældrene har fået en høj skatteværdi af rentefradraget, mens børnene i mange tilfælde tillige har kunnet søge boligsikring. Dermed har udgifterne til lejlighed i mange tilfælde kunnet konkurrere med kollegielejligheder.

Det er imidlertid ikke altid muligt at anvende den traditionelle model. For eksempel kan andelsboliger ikke købes som et traditionelt forældrekøb. Der er tillige høje transaktionsomkostninger forbundet med et boligkøb, hvilket naturligvis også må overvejes inden, man vælger den traditionelle forældrekøbsmodel.
Det er tillige vigtigt at være opmærksom på, at forældrenes senere salg af boligen ikke er omfattet af den skattefritagende parcelhusregel, fordi forældrene ikke har beboet boligen.
Det anbefales, at I undersøger alle muligheder. I kan med fordel tage kontakt til en boligadvokat, som kan rådgive jer om fordele og ulemper ved de forskellige ordninger i netop jeres situation. Læs mere om forældrekøb og Skat her.

Familielån

Der er imidlertid andre muligheder end det traditionelle forældrekøb, når renteniveauet er så lavt, som det er i dag – her er rentefrie ”familielån” et godt alternativ til det traditionelle forældrekøb.
Et rentefrit familielån kan være en god ide, hvis I som forældre har en god opsparing, som I ønsker at anvende på en meningsfuld måde. Det er imidlertid også muligt at låne pengene, som Iønsker at låne ud til jeres barn. Det kan fx være, at I har mulighed for at optage et realkreditlån I jeres hus – på denne måde holder I udgifterne nede.
De rentefrie lån bruges i stigende grad til at finansiere køb af andelsboliger, som man netop oftest ikke kan købe ved et traditionelt forældrekøb. Muligheden for at købe en andelsbolig kan være rar, navnlig i de større by, hvor der kan være stor konkurrence om gode ejerlejligheder.

Fordele og ulemper ved familielånsmodellen

Familielån adskiller sig primært fra det traditionelle forældrekøb ved, at barnet bliver ejer af boligen i stedet for forældrene. Det er der både fordele og ulemper ved. Barnet kan med familielånsmodellen fx ikke søge boligsikring. Derudover kan forældrene lide et økonomisk tab – et renteprovenutab, fordi børnene i forhold til modellen ikke skal betale renter eller dog kun beskedne renter, og forældrene dermed ikke kan investere dem på anden vis.
Fordelene ved familielånsmodellen er fx, at barnet kan købe en andelsbolig frem for en ejerlejlighed. Ved køb af en andelsbolig er der lavere transaktionsomkostninger end ved køb af en ejerlejlighed. Derudover kræver det oftest ikke så megen kapital at købe en andelsbolig i forhold til en ejerlejlighed, fordi en del af finansieringen sker via andelsboligforeningen.

Fremgangsmåden ved familielånsmodellen

Forældrene låner deres barn en nærmere bestemt sum rentefrit. Barnet kan således anvende pengene fra lånet til at anskaffe sig den bolig, som det ønsker at købe. Boligen kommer altså til at stå i barnets navn, og der opstår ikke et lejeforhold mellem forældrene og barnet som ved den traditionelle forældrekøbsmodel. Låneforholdet mellem forældrene og barnet er uden betydning for barnets rettigheder over boligen.
Såfremt man ønsker at oprette et rentefrit familielån, så skal visse krav opfyldes.

  • Der skal udarbejdes og underskrives et gældsbrev senest ved långivning.
  • Gældsbrevet skal være et anfordringsgældsbrev – långiver skal til enhver tid kræve at restgælden bliver indfriet. Der stilles ikke nogle krav til, hvordan lånet skal afvikles, og derfor kan lånet fx være afdragsfrit.
  • Det er vigtigt, at der er tale om et reelt gældsforhold, og dermed ikke en gave.

Selvom det kaldes et familielån, så er det ikke et krav, at lånet skal ydes til et familiemedlem. Familielån er altså bare en betegnelse, der dækker alle ikke-kommercielle lån uden eller med meget lav forrentning.

Afdrag

Ved familielånsmodellen låner barnet pengene til den bolig, som det ønsker at købe af forældrene. Eftersom der er tale om et lån, så skal dette tilbagebetales. Det er vigtigt, at der oprettes et gældsbrev samtidig med lånets udstedelse. Det skal have karakter af et anfordringsgældsbrev, således forældrene til enhver tid kan kræve restgælden indfriet. Det er muligt individuelt at aftale en måde, hvorpå barnet kan afdrage lånet til sine forældre.
Endelig er der også mulighed for, at gældsbrevet kan nedbringes med op til det skattefri gavebeløb mellem forældre og børn hvert år (61.500 kr. i 2016). Her er det imidlertid vigtigt, at en sådan ordning ikke indskrives i gældsbrevet, fordi SKAT dermed vil betragte gaven som værende givet, og barnet vil skulle betale skat af gaven. Eventuelle nedskrivelser af gælden ved hjælp af det skattefri gavebeløb bør noteres i gældsbrevet, når de gives, men de skal altså være spontane for hvert år, såfremt man ikke ønsker at blive beskattet heraf.