Andelsbolig som forældrekøb – er det muligt?

Forældrekøb af andelsbolig

I de fleste andelsboligforeninger umuliggør vedtægterne et traditionelt forældrekøb. De fleste vedtægter tillader nemlig ikke køb, hvor vedvarende udlejning er formålet. Andelsboligforeninger ønsker nemlig oftest, at det er andelsmedlemmerne, der bebor lejelighederne i boligforeningen. Det er kun ganske få andelsboligforeninger, der tillader vedvarende udlejning – det tillades som regel for at gøre lejlighederne nemmere at omsætte.

Andelsboligforeningernes forbud mod vedvarende udlejning begrundes ofte med, at børnene i forældrekøbslejlighederne ikke vil behandle lejlighederne som andre ejere. Derfor har de fleste andelsforeninger et princip om, at ejerne også bebor lejligheden. På denne måde sikres det, at der tages ansvar for den fælles ejendom. Man frygter, at det med for mange lejere kan blive svært fx at stille en bestyrelse og lignende.

Det er altså svært at købe en andelsbolig som et traditionelt forældrekøb

Familielån som alternativ til det traditionelle forældrekøb.
Såfremt dit barn ønsker at erhverve sig en andelsbolig, så kan du som forældre hjælpe ved at yde dit barn et lån – et såkaldt familielån. Familielån er enten rentefrie eller med meget lav forrentning. Med et familielån kan dit barn selv købe sig en andel i en andelsboligforening. En andelsboligforening kan ikke modsætte sig denne model, fordi barnet bliver den formelle ejer af andelen. Forskellen er blot, at barnet har lånt pengene til andelen af sine forældre og ikke af banken.