YdelsePris
Køb af hus / lejlighed / andelkr. 7.800
Salg af hus / lejlighed / andel
kr. 7.800
Færdighusprojekt (grund og husprojekt)kr. 12.995
Forældrekøb af lejlighedkr. 8.995
Tvangsauktionsskødekr. 4.500
Køb af byggegrund kr. 7.800
Skilsmisseskødekr. 3.995
Handel uden mægler (sælgerhandel / selvsalg)kr. 12.500
Gennemgang af bygge / entreprisekontraktkr. 7.800
Projektkøb af ejerlejlighedkr. 8.495
Køb / salg af landbrugsejendom via ejendomsmæglerKr. 9.495
Debitorskifte af ejerpantebrevekr. 2.500