Byggeri og entrepriseret

Advokater med speciale i byggesager og entrepriseret

Der kan opstå mange forskelligartede juridiske problemstillinger i forbindelse med entrepriser, byggeri og om- og tilbygninger.  Et byggeri er komplekst og der kan derfor ofte forekomme tvister vedrørende fejl og mangler, forsinkelse, ekstra arbejder, garantistillelse m.v.

Vores advokatrådgivning inden for bygge- og entrepriseret er målrettet alle byggeriets forskellige aktører. Vi hjælper således både entreprenør, håndværksvirksomheder og  bygherrer med at få løst problemerne og komme videre.

Forsvarsadvokat

Thorsten Lauridsen

  • Advokat, Cand. jur.
  • Specialist i entrepriseret
  • Retssager og voldgift
  • Syn og skøn

tpl@hviid-advokater.dk

Voldgiftssager

selskabsretTvister vedrørende byggeri kan indbringes for Voldsgiftsnævnet (VBA), der kan træffe afgørelse både med medvirken af juridiske og såvel som faglige dommere.

Retssager

retssagTvister vedrørende byggeri kan altid indbringes og behandles som en civil sag for Danmarks Domstole frem for ved Voldgiftsnævnet. Du kan læse mere om fordele og ulemper her.

Fejl og mangler ved byggeri

fejl-og-mangler-boligHer kan du læse mere om de typiske situationer vedrørende fejl og mangler, der kan opstå i forbindelse med et byggeri. Du kan ligeledes læse hvilke juridiske værktøjer, man kan anvende til at håndtere situationen.

Entreprisekontrakter

erhvervskontrakt-udformningEn entreprisekontrakt regulerer de forskellige juridiske forhold, der vedrører et byggeri og forholdet mellem bygherre og entreprenør. Her kan du læse alt om hvad en entreprisekontrakt kan og bør regulere.

Tvister mellem bygherre og entreprenør

tvister-advokat

Byggeprojekter er ofte komplicerede både håndværksmæssigt og juridisk. Derfor kan der nemt opstå konflikter og tvister mellem de involverede aktører. Her kan du læse mere om tvister og løsning heraf.

Syn og skøn

erhvervslejeret-advokat

Syn og skøn er en metode til at afklare, hvorvidt der er tale om mangler i forbindelse med et byggeri. Her kan du læse meget mere om syn og skøn.

AB 92

ab92Her forklarer vi hvad AB 92 er (Almindelige betingelser), hvad de regulerer og hvordan man løser eventuelle konflikter efter AB 92.

AB 92 Forbruger

ab92-forbrugerAB Forbruger er en standard forbrugeraftale der kan anvendes i forbindelse med private byggesager.