Danmark største udfordringer som e-handelsnation i 2018

Danmark har i løbet af få år etableret sig som et af Europas førende e-commerce nationer. Væksten i branchen har ligget langt over gennemsnittet i alle øvrige brancher i mange år, og det forventes også at fortsætte i de kommende år. Men selvom det går godt, så er det stadig en række udfordringer for danske e-commerce forretninger. En række af disse er juridiske, og derfor har vi spurgt nogle af Danmarks bedste e-købmænd, hvad de anser for at være de største fordele og ulemper ved at drive e-commerce forretning i Danmark.

Christian Lisby, Kassekreditten.dk

Udfordring: Det er svært at rekruttere dygtige medarbejdere

Som hjemmeside i en meget konkurrencepræget branche, så er vores største udfordring, at vi har svært ved at rekruttere de rette medarbejdere. Dette hænger stadig sammen med, at vores branche er forholdsvis ung, og derfor er der ikke det store udbud af uddannelser, som matcher vores behov. Det skal dog løses, da branchen kun vil vokse sig endnu større i de kommende år. Hvis ikke der sker noget, vil det uden tvivl koste vækst i branchen på længere sigt.

Samuel Ole Larsen, Sælgonline.dk

Udfordring: Uklarheder i markedsføringsloven

Som webshopejer kan man hurtigt blive udfordret af den danske markedsføringslov. Siden GDPR er trådt i kraft, er sanktionerne for at begå fejl i markedsføringsregi steget kraftigt. Men problemet er, at teknologien udvikler sig et langt hurtigere tempo end vores lovgivning og derfor kan der i praksis opstå en række gråzoner, hvor man som webshopsejer kan komme i tvivl om, hvorvidt de marketingstiltag man bruger, er lovlige efter dansk lov. En enklere lov vil hjælpe med at skabe klarhed og også sikre, at forbrugernes persondata bliver anvendt korrekt til de rette formål.

Runo Heine Kingbo, Paraplybutik.dk

Udfordring: EU’s geoblocking direktiv

Selvom det ikke er trådt i kraft endnu, så kan EU’s geoblocking direktiv blive en stor udfordring for danske webshops, inklusive os selv, hvis loven betyder, at man som webshops skal kunne sælge til alle lande i EU. Det vil medføre nogle meget voldsomme bureaukratiske tiltag som er svære at håndhæve og administrere i praksis. Ideen bag forslaget giver god mening, men i praksis vil det være meget svært at håndhæve for en gennemsnittelig hjemmeside- og webshopsejer. Vi vil derfor som mange andre anbefale at selve loven bliver droppet og at man i stedet finder andre måder at udbrede ehandlen på i EU-regi.

Bernt Elkjær-Petersen, Abakion.dk

Udfordring: Effektiv lagerstyring

I vores daglige arbejde, ser vi mange eksempler på, hvordan ineffektiv lagerstyring kan blive en stor hæmsko for webshops evne til at vækste og dermed vokse. Problemet er særligt stort hvis en given webshop gerne vil udvide til udlandet, som der er stor brug for, hvis dansk e-handel skal blive ved med at vokse i de kommende år. Disse problemer løses dog bedst, ved at man får skabt de rette integrationer i forhold til ens CMS-system eller ved at implementere et effektivt ERP-system såsom Microsoft Dynamics 365. Hvis danske e-købmænd overordnet bliver bedre til at kontrollere deres lager og logistik, så kan de også nemmere vækste deres forretning og skabe langt flere arbejdspladser i sektoren i de kommende år.

Anja Moe, Naturligvis.com

Udfordring: Manglende digital rådgivning ved eksport til andre lande

For en webshop som vores, der har eksportambitioner, har det været utroligt svært at finde den rette rådgivning i forhold til at ville starte med at eksportere digitalt til udenlandske markeder. Hvis man er en traditionel virksomhed, kan man hente meget viden via f.eks. Udenrigsministeriet og få en masse information om, hvordan det er at drive forretning i det pågældende land.

Men når det kommer til digital eksport, er det langt sværere at finde alt den viden man skal bruge fra en aktør. I stedet må man gå ad mange omveje for at samle alt den nødvendige viden, som man har behov for. Det sænker alt andet lige tempoet med hvilket, der kan skabes flere eksportdrevene digitale virksomheder i Danmark, hvilket vi bør gøre noget ved, hvis vi skal fortsætte med at vokse i samme tempo, som i de foregående år.

Simon Nygård, Morningtrain.dk

Udfordring: Net-svindel svækker tilliden til dansk e-handel

Vi har som bureau set mange eksempler på, hvordan digital svindel er blevet langt mere udbredt i de senere år. Udover at det giver nogle konkrete udfordringer af en praktisk og teknisk karakter for de enkelte webshops, så skaber det også en mistillid, hvilket kan blive et stort problem fremadrettet. Dette er dog svært at løse, men det er vigtigt, at man bruger ressourcer fra myndighedernes side på at bekæmpe dette problem, hvis tilliden skal fortsætte med at være i top i forhold til dansk e-handel. Her kan man både kigge på om man har de rette sanktionsmuligheder og de rette ressourcer til at håndhæve den skrevne lov.

Klaus Egebjerg , Blog.find1lejebil.dk

Udfordring: Digital grænsehandel

Ligesom det er tilfældet for mange andre virksomheder, både de digitale og de traditionelle, så er grænsehandel en relativ stor udfordring for os. Med biler er der en stor gevinst at hente ved at have dem til at stå, eller i hvert fald din virksomhed, på den anden side af den dansk-tyske grænse. Der er mange penge at hente i skatter og særligt afgifter, og det gør det svært at konkurrere. Også for en digital virksomhed. Man bør derfor overveje at ændre at lempe nogle af de mest hæmmende skatter for danske virksomheder, hvis man ønsker mere vækst i de kommende år.

Tobias Grønlund, Myogmad.dk

Udfordring: Returnering af varer

En af de store udfordringer, som vi og mange andre webshops står overfor, er når der skal returneres varer. Det er i dag en meget dyr og bøvlet proces at skulle igennem. For mange webshops inklusive os selv, går der utrolig lang tid med at behandle retur-varer. Den største udfordring ligger hos de webshops som får returneret brugte varer. Der er vi lidt anderledes, men ikke desto mindre medfører behandlingen af returvarer en masse administration og tidsspild, som vi kunne bruge på at styrke vores forretning i stedet.

Martin Hegelund, Ageras.dk

Udfordring: Danske særregler og overimplementering af EU-regler

Hos os oplever vi en stor efterspørgsel fra webshops i forhold til advokatbistand. Her er det særligt en lang række danske sær-regler inden for e-handel samt en følelse af, at der overimplementeres mange regler fra EU. Denne overimplementering skaber en masse bureaukrati og forvirring hos særligt de mindre og nystartede webshops, hvilket gør, at de ikke kan udvikle deres forretning i det tempo, som de ønsker. Her ville en fjernelse eller en lempelse af udvalgte regler være med til at gøre det nemmere at drive en digital forretning i Danmark.

Martin Kjærgaard Jensen, Fc-beton.dk

Udfordring: Digitale platforme er ikke udviklet til små lande

Vores største udfordring lige nu er, at mange af de digitale platforme, som ville gavne os mest, ikke er designet til små lande som Danmark. Vi er ikke i tvivl om, at vores kunder er at finde på eksempelvis LinkedIn. Men på grund af den måde platformen er designet på, så står små nationer som Danmark, og generelt de europæiske, hvor der er mange små sprog relativt svagt i den internationale konkurrence. Dette er et strukturtelt problem, som vi ikke kan gøre meget ved på kort sigt. I stedet må man arbejde for at påvirke de store tech virksomheder til også at tage hensyn til små nationer som Danmark og mange af de andre europæiske lande, som på trods af deres størrelse er blandt de førende inden for e-commerce.

Philip Monberg, Spashop.dk

Udfordring: De Internationale postaftaler

En af de største udfordringer som vi ser herhjemme, er de internationale postaftaler, der gør det muligt at få leveret pakker fra f.eks. Kina til Danmark til en minimal pris. Det er med til at skabe en meget skæv konkurrencesituation imellem danske og udenlandske webshops, som gerne udnytter dette. Ved at få rettet op på disse forhold, vil der blive skabt mere lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske webshops.

Flemming Høyer, Woodstyle.dk

Udfordring: Sprogbarrierer ved etablering i udlandet

En af de udfordringer som vi er stødt på, er sprogbarrierer. Vi vil gerne udvide vores webshop til en lang række nye lande, men vi har haft svært ved at finde enten personale eller samarbejdspartnere, som både har kunnet hjælpe os med oversættelser og ikke mindst den løbende kommunikation, som der skal til, når man i praksis skal være til stede på flere markeder på en gang.

Lasse Geel, Mikonomi.dk

Udfordring: Høje visningspriser på Facebook og høje klikpriser på Google – allerede

Vores branche er meget konkurrencepræget og det resulterer blandt andet i, at vi skal betale nogle meget høje klik- og visningspriser på henholdsvis Google og Facebook. Dette stiller selvfølgelig høje krav til, hvor effektiv vores markedsføring skal være, hvilket er fint. Men på den lange bane kan det faktum, at Danmark generelt er et dyrt land at annoncere i, og ikke kun i vores branche, at mange virksomheder lader være med at kaste sig over de digitale marketingskanaler, hvilket kan være godt for den enkelte virksomhed, men det vil være skadelig for dansk e-handel overordnet. Hvis profitten bliver spist for hurtigt op, så vil mange købmænd med stor sandsynlighed finde nye eller måske gamle måder til at sælge deres produkter på.

Jørgen Melchiorsen, Livsbevidsthed.dk

Udfordring: Danmark er kun et Google land, lille plads til det lille brand

En udfordring som er stødt på er, at Danmark er så domineret at en platform som Google. Dette er selvfølgelig er resultat af brugernes valg af søgemaskine. Men problemet er, at Google ikke nødvendigvis er bygget til at tilgodese de små brands eller den lille virksomhed med de knappe ressourcer. En større konkurrence herhjemme, også på platformsniveau, vil være til gavn for både danske virksomheder og danske forbrugere på den lange bane. Hvis ikke der kommer noget mere konkurrence kan man frygte at innovationen fra giganternes side vil falde og priserne over tid blot vil stige, fordi at man sidder tungt på et givent marked.

Daniel Brinch, Formplus.dk

Udfordring: Høje omkostninger ved fragt på tværs af europæiske lande

Vi vil rigtigt gerne ud på nye markeder, både fysisk og ikke mindst digitalt. En af de store udfordringer for danske webshops er dog, at der er meget høje omkostninger forbundet med at sende varer over den danske grænse. Tyske webshops har langt fra de samme problemer her og det skaber nogle uhensigtsmæssige konkurrenceforhold, som stiller dansk e-handel relativt svagere, sammenlignet med vores konkurrenter i vores nabolande.

Rolf Hansen, Startpakke.com

Udfordring: Manglende regulering af copyright regler

Vi har mange gange oplevet, at vores konkurrenter, eller mulige konkurrenter, har set sort på reglerne for copyright. Det har medført, at vi har kunnet konstatere, at andre virksomheder har kopieret indholdet på vores hjemmeside. Det er et overordnet store problem, som rammer mange danske hjemmesider.

Og siden indhold er så vigtigt for at få gode placeringer i søgemaskinerne, så har det en stor effekt på vores forretning. Der er derfor brug for, at dette problem bliver taget alvorligt, hvis ikke dansk e-handel stadigvæk skal præges af det-vilde-vest-tilstande på dette område.

Gorm Lundshøj, Gormlundshoj.dk

Udfordring: Manglende gennemsigtighed i markedet for professionelle

Inden for vores branche er det afgørende, at man har de rette kvalifikationer for at kunne drive virksomhed. Udfordringen med internettet er, at alle kan i princippet oprette en hjemmeside og udgive sig for at være ekspert på et givent område. Derfor er der brug for, at der skabes en større gennemsigtighed, så forbrugerne ikke bliver vildledt. Hvis ikke dette sker, vil man langsomt undergrave tilliden til dansk e-handel. Her er det dog i ligeså høj grad virksomheder som myndigheder, der skal tage teten.

Frederik Nielsen, Avxperten.dk

Udfordring: Implementering af GDPR

Hos Axperten har vi brugt rigtigt mange ressourcer på implementeringen af GDPR. Selvom at behandling af personfølsom information er vigtig, så har loven været utrolig krævende at implementere, særligt for en mindre virksomhed. Spørgsmålet er om indsatsen står mål med det, som man i sidste ende gerne vil opnå fra lovgivernes side. Ligesom med geo-blocking-forslaget, så påvirkes dansk og også europæisk e-handel af en lang række love og lovforslag, som er lavet til store internationale virksomheder med mange ressourcer. Men den lille gennemsnittelige webshop får ingen stor gavn ud af disse tiltag. Tværtimod. Og det er meget uheldigt, når de stadig er de små og mellemstore virksomheder, som står for at skabe arbejdspladser inden for vores branche.

Christoffer Baadsgaard, Debito.dk

Udfordring: Tabt omsætning på grund af svindel

En af de største udfordringer, som vi beskæftiger os med hver dag, er tabt omsætning hos webshops som følge af svindel. Der er stadig brug for at gøre betalinger mere sikre, så man kan undgå så stort et omfang af kreditkortsvindel, som vi ser i dag. Mange webshops går glip af store beløb hvert år og mange regninger ender i sidste ende hos en inkasso, hvor de trækker støv. Her er der, som der tidligere er blevet nævnt brug for at myndighederne tager dette alvorligt og gør det nemmere at gribe ind over for de kriminelle.

Albert Kirk Iversen, Raskrask.dk

Udfordring: At levere den bedste kundeservice

En branche som vores er meget afhængig af positiv kundefeedback, da en massør har et meget intimt forløb med en kunde. Virksomheder som vores vil derfor altid skulle fremstå så troværdige som muligt. Og i takt med, at vi handler mere og mere på nettet, stiger vores kunders krav til hvilken service vi skal levere. Dette er selvfølgelig positivt, da kritiske forbrugere er godt for en industri, men det betyder stadig at vi skal bruge mange interne ressourcer på at vedligeholde vores image og levere den bedste kundeservice som vi overhovedet kan. Derfor ligger der stadig en stor udfordring generelt i at gøre internettet mere gennemsigtigt, så man kan få fjernet nogle af de mange utroværdige eller ligefrem uærlige webshops fra markedet.

Peter Larsen, Onlinecasinobonus.dk

Udfordring: Manglende bruger-genkendelsesteknologi

Som det allerede er blevet nævnt, så er svindel uden tvivl en af de største udfordringer lige nu for dansk e-handel. Her er der særligt brug for at der bliver skabt mere gennemsigtighed omkring, hvem der køber og betaler for en given vare. På den måde kan man undgå, at det er så nemt at bruge et stjålet dankort til at købe varer online.

Kasper Kristensen, 3dstore.dk

Udfordring: Vi har ikke de samme muligheder for at yde god service herhjemme

En af de store udfordringer for os og mange andre danske webshops, er at vi ikke har de samme muligheder for at vækste vores forretning som vores udenlandske konkurrenter har. Vi kan f.eks. ikke nå Amazon-lignende tilstande, hvor man kan få sin vare leveret på eksempelvis 1 time. I hvert fald ikke endnu. Og i takt med at disse giganter kommer til Danmark, så bliver forbrugerne også mere og mere kræsne med god grund. Amazon har ikke bygget noget som andre ikke kunne have bygget. Amazon har bare gjort det først.

Nick Nørgaard, Online-lån.dk

Udfordring: Langsomt internet sammenlignet med f.eks. Sverige

Selvom de fleste egne af Danmark har afgang til internettet, så er vi i de seneste år faldet tilbage, når det kommer til den gennemsmittelige internethastighed. Her trækker både Sverige, Norge og Holland fra os, hvilket er lande som vi typisk sammenligner os med. Lande som f.eks. Sydkorea er også langt foran os på dette punkt. Hvis vi skal fortsætte med at være et konkurrencedygtigt digitalt samfund, er det afgørende at være frontrunner på dette punkt. De investeringer der skal foretages for at komme i mål med dette, vil hurtigt tjene sig hjem igen.

Lars M, Casinobonussen.dk

Udfordring: Høje bankgebyrer ved grænseoverskridende betalinger

En af vores udfordringer, er at det stadig er relativt dyrt at gennemføre grænseoverskridende betalinger. Det koster typisk 15-30 kr. at overføre en SEPA-betaling fra Danmark til udlandet, mens en tilsvarende SEPA-betaling i Sverige koster cirka 2 svenske kroner. Dette stiller alt andet lige danske virksomheder dårlige i forhold til sine nabolande. Og selvom 15-30 kr. ikke lyder af meget, så løber det hurtigt op for de fleste webshops, særligt hvis man har store eksportambitioner.

Miklas Kroager, Blomsterverden.dk

Udfordring: Høje omkostninger på grund af moms

I vores branche koster et produkt ikke ret meget i kroner og øre. Vi er derfor afhængige af at kunne levere i store mængden. Vores største udfordring, når vi sammenligner os med udenlandske konkurrenter, er at vores moms er væsentligt højere end i vores nabolande. Det kan særligt mærkes, når priserne er lave, da det skaber en relativ høj priselasticitet. Ved at sænke momsen en smule herhjemme, vil man gøre det nemmere for flere virksomheder at konkurrere internationalt, også digitalt.

Mathias Clausen, Cupoconcept.dk

Udfordring: Manglende uddannelser med tilstrækkelig praktisk fokus

Ligesom det er blevet nævnt, så har vi ligesom mange andre webshops store problemer med at finde de rette ansatte, som skal drive vores forretning og udvikle den i de kommende år. Her er der særligt brug for, at der stadig kommer flere uddannelser og kurser til, som kan klæde langt flere unge på til en digital karriere. Hvis ikke dette sker, så vil komme til at blive overhalet af vores nabolande, samt få svært ved at konkurrere internationalt. Denne udfordring er potentielt ligeså stor for store virksomheder som mindre virksomheder.

Martin Jørgensen, Senge-testeren.dk

Udfordring: Høje omkostninger forbundet med fragt internt i DK

Det er allerede blevet nævnt at det er dyrt at sende pakker på tværs af landegrænser, men det er også vigtigt at sige, at det også relativt dyrt at sende pakker internt i Danmark. Det tager i sidste ende en stor del af den profit og dermed besparelse, som e-handlen kan tilbyde de danske forbrugere. Der er derfor stadig brug for flere gode initiativer, som både kan nedbringe prisen på pakkeforsendelser samt ikke mindst leveringstiden.

Simon Bak Andersen, Tilstandsrapport-pris.dk

Udfordring: Selskabsskatten

Jeg er enig i mange af de udfordringer, som allerede er blevet fremhævet. Her er både afgifter, regler og særligt moms og skat to parametre hvor vi skiller os markant fra vores nabolande. Udover at overveje at skrue på momssatserne, kan man også overveje at sænke selskabsskatten, så både store og små virksomheder har bedre mulighed for at investere flere penge i udvikling og ikke mindst i deres logistik, da det i sidste ende er afgørende for, at vi kan blive ved med at være konkurrencedygtige overfor vores internationale konkurrenter.