Fastsættelse af husleje ved forældrekøb

Formel lejekontrakt

Det er vigtigt, at du indgår en formel lejekontrakt med dit barn – udlejningen er nemlig omfattet af Lejelovens regler. I lejekontrakten skal vilkårene for lejeforholdet beskrives. Lejekontrakten er endvidere nødvendig, hvis dit barn skal kunne søge boligsikring.
Når I skal fastsætte huslejen, så er det vigtigt, at den ikke sættes for billigt. I kan nemlig risikere at blive beskattet af differencen mellem den fastsatte husleje og markedslejen. Dette afgøres af Huslejenævnet – skattevæsenet kan rette henvendelse til Huslejenævnet med henblik på at få afgjort, om huslejen er ansat korrekt. Samtidig er det vigtigt, at I ikke sætter huslejen for højt, da det betyder øgede udgifter for jeres barn, og du får et mindre nettounderskud.
Hvis I er i tvivl om, hvad markedslejen i området er, så kan I med fordel kontakte det lokale huslejenævn – nævnet kan sende nogle afgørelser fra området, som I kan bruge til at fastlægge huslejen.

Barnets mulighed for boligsikring

Når I har indgået en formel lejekontrakt, så kan jeres barn søge boligsikring ligesom alle andre lejere. Det afhænger af flere forskellige forhold, om jeres barn er berettiget til boligsikring fx boligens størrelse, huslejens størrelse, børn i hjemmet, jeres barns personlige indkomst og formue i øvrigt. Boligsikring er skattefri for jeres barn. Hvis I ønsker at vide mere om boligsikring, så kan I læse mere og ansøge på www.Borger.dk. Før I ansøger har I mulighed for at tjekke, hvor meget det er muligt at få i boligsikring. Som enlig har jeres barn mulighed for at få op til 15 % af sin husleje i boligsikring.

Udlejning af ekstra værelse

Hvis lejligheden er så stor, at der er mulighed for at leje et værelse ud, så anbefales det, at det er barnet, der fremlejer værelset. Altså skal barnets navn stå på fremlejekontrakten og ikke dit. På denne måde er du sikker på, at lejeforholdet til det ekstra værelse ikke får betydning for dit udlejningsforhold i øvrigt.
En lejeindtægt ved fremleje er skattefri, så længe den inklusiv forbrug er mindre end 2/3 af den leje, som betales til udlejeren/forældrene. Såfremt fremlejeforholdet kun består en del af året, så sker beregningen forholdsmæssigt.

Lejekontrakten ved forældrekøb

Formel lejekontrakt

Når du som forældre ønsker at købe en bolig, som dit barn kan leje af dig, så er dette forhold omfattet af Lejelovens regler. Det anbefales derfor altid, at du indgår en formel lejekontrakt, således at vilkårene er tydeligt beskrevet i kontrakten. Lejekontrakten er også en nødvendighed, hvis dit barn ønsker at søge boligsikring.
Typeformular A9:
Ved forældrekøb kan man med fordel anvende den autoriserede lejekontrakt – typeformular A, 9. Udgave af 1. Juli 2015 – også kaldet A9. Du kan finde lejekontrakten på nettet eller i en boghandel.