Retssagens forløb

Sagsanlæg:

Når du overvejer at anlægge sag hos domstolene, så bør du antage en advokat med særlig stor ekspertise inden for det, som netop din tvist drejer sig om.

Sagsanlæg er som regel den sidste mulighed, hvis du ikke kan blive enig med modparten. Modparten kan være fx være en privatperson, et selskab eller en offentlig myndighed.

Alternativer til sagsanlæg:

Hvis du ikke ønsker at anlægge en retssag, så kan du have andre alternativer. Du kan foreksempel søge mediation gennem en advokat, der uddannet i konfliktmægling. Her har du som udgangspunkt din egen advokat med til forhandlingerne.

Det kan ende med at være en billigere løsning end en retssag. Sager hos domstolene er forbundet med megen ventetid, hvilket kan blive ganske omkostningsfuldt.

Hvordan anlægges sager for domstolene?

Retskreds:

Du skal som udgangspunkt anlægge din sag ved byretten i den retskreds, hvor din modpart hører til. Dette er oftest din modparts hjemmeadresse, virksomhedsadresse eller lignende.

Hvis modparten er et selskab, forening eller kommune, så skal sagen anlægges i retskredsen, hvor hovedkontoret er.

Som forbruger kan du anlægge sag i den retskreds, hvor du selv tilhører. Dette gælder imidlertid kun, hvis købet ikke er foretaget på sælgers forretningssted (fx internetkøb).

Sagsanlæg mod staten anlægges imidlertid i den retskreds, hvor du selv hører til.

De fleste sager behandles og afgøres i byretten, men sager af principiel karakter kan henvises til landsretten.

Den korrekte retskreds kan findes på www.domstol.dk, eller du kan få din advokat til at finde den korrekte retskreds. Retten vil så vidt muligt forsøge at sende sagen videre, hvis din stævning ender i en forkert retskreds.

Hvordan forløber en retssag?

Stævning:

Når du anlægger sag ved byretten, så indgiver du en stævning mod din modpart. Retten sørger for, at denne bliver forkyndt for din modpart. Dette kan enten ske personligt eller telefonisk.

Svarskrift:

Hvis din modpart er uenig i dit krav, så skal han indlevere et svarskrift til retten og dig/din advokat.

Sagens forberedelse:

Ud fra stævningen og svarskriftet beslutter retten sig for, hvordan sagen skal forberedes og behandles. Der kan fx blive indkaldt til et forberedende møde, hvor i skal klarlægge, hvad sagen kommer til at handle om.

Hovedforhandling:

Efter forberedelsens afslutning indkaldes der til hovedforhandlingen. Hovedforhandlingen er det sidste møde i retten inden, at der afsiges dom.

Anke:

Sager afgjort i retten kan som udgangspunkt ankes. Retten og din advokat vil kunne rådgive dig om mulighederne for at anke.