Fremleje ved forældrekøb

Fremleje af ekstra værelse

Hvis du/i køber en større bolig til jeres barn, så kan det muligvis blive aktuelt at fremleje det ekstra værelse. Hertil er flere forskellige fordele. Det giver jer som forældre bedre plads, hvis I efterfølgende påtænker at overtage boligen i takt med, at I bliver ældre. Derudover får jeres barn mulighed for at få en at dele hverdagen med.
Det anbefales, at fremlejeaftalen indgås med barnet og ikke forældrene. Barnet bliver dermed udlejer i forhold til fremlejeren og ikke forældrene. Med denne ordning sikrer I jer at udlejningen af værelset ikke får betydning for jeres udlejningsforhold i øvrigt. Det er ligeledes nemmere at opsige lejeforholdet samlet, såfremt forældrene ikke er en del af fremlejeaftalen.

Dit barn kan i øvrigt trække et bundfradrag fra bruttolejeindtægten – altså hele barnets årlige husleje inklusiv forbrug. Barnets bundfradrag beregnes som 2/3 af hele den årlige husleje. Fremlejes værelset kun en del af året, så ganges bundfradraget for hele indkomståret med antallet af dage, som fremlejeren har lejet værelset, hvorefter der divideres med 365. Jeres barns lejeindtægter med forbrug er altså skattefri så længe, at de ikke udgør mere end 2/3 af lejeudgiften inklusiv boligsikring og varmeudgifter.
Såfremt barnet får boligsikring, så nedsættes denne forholdsmæssigt, når barnet lejer et værelse ud.