Fremtidsfuldmagt

Loven om fremtidsfuldmagter trådte i kraft pr. 1/9 2017. Den skal give privatpersoner bedre muligheder for at bestemme, hvem de vil have til at varetage deres interesser i det tilfælde, at de ikke er i stand til selv at gøre det – for eksempel grundet demens eller lignende. Formålet med loven er at undgå misbrug i forhold til fuldmagter og dermed øge retssikkerheden.

Hvem er en fremtidsfuldmagt relevant for?

En fremtidsfuldmagt er relevant for alle. Den gør det nemlig muligt selv at bestemme hvem, der skal kunne handle på vegne af en, når man selv er ude af stand til at gøre det. Det er en betryggende faktor at vide, at der er taget stilling til dette, hvis uheldet pludselig er ude eller, hvis man er nået op i alderen og ved, at der er demens i familien. Det er ligeledes trygt for ens pårørende at vide, at man selv har taget stilling til hvem, der skal være den eller de fuldmægtige og, at alt på den måde sker efter fuldmagtgivers egne ønsker.

De tidligere regler

Inden loven trådte i kraft var det muligt at udarbejde en generalfuldmagt. I den bestemmer man, at en pårørende varetager ens personlige og/eller økonomiske interesser. Denne type fuldmagt træder i kraft øjeblikkeligt. Men der er desværre mange eksempler på, at en generalfuldmagt er blevet misbrugt økonomisk. I tillæg har det været svært at få for eksempel banker til at anerkende den type fuldmagt.

Alternativ til et offentligt fastsat værgemål

Hvis man ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt og står i den situation, at man ikke kan tage vare på sig selv, vil Statsforvaltningen vælge en værge til en. Med fremtidsfuldmagten bestemmer man selv, hvem der skal handle på dine vegne og slipper samtidigt for skulle indgå i det omstændelige offentlige værgemålssystem.

Oprettelse af en fremtidsfuldmagt

Når man opretter en fremtidsfuldmagt, skal det ske digitalt. Man opretter den i fremtidsfuldmagtregisteret, hvor den underskrives med NemId. I tillæg skal den ligesom et testamente underskrives i tilstedeværelse af en notar i byretten. Det er notarens opgave at sikre, at den der opretter fremtidsfuldmagten er ved sine fulde fem og handler fornuftsmæssigt samt selv har stået for oprettelsen.

Ikrafttræden af fuldmagten samt tilsyn

Fuldmagten har naturligvis først virkning, når den der har oprettet den har behov for det. Sker det, er det Statsforvaltningen, der efter anmodning fra fuldmagtsgiver selv eller fuldmægtigen skal træffe afgørelse om, hvorvidt fuldmagten skal træde i kraft. For at have virkning skal fuldmagten imidlertid også tinglyses. Efter ikrafttrædelsen fører Statsforvaltningen i nogen grad tilsyn med om fuldmægtigen varetager fuldmagtgiverens interesser i tilstrækkelig grad. Med de nævnte foranstaltninger sikres fuldmagtgiverens retssikkerhed i højere grad og risikoen for misbrug minimeres.

Hvad indeholder en fremtidsfuldmagt?

I den nye fremtidsfuldmagt kan du tillade en eller flere fuldmægtige, at tage beslutninger på dine vegne i økonomiske forhold og i nogen grad i forbindelse med personlige forhold. Økonomiske forhold kan for eksempel være at lave aftaler med banken angående betalinger, salg af fast ejendom osv. Med personlige forhold menes, at fuldmægtigen kan agere på dine vegne overfor det offentlige – for eksempel søge om offentlig hjælp, hjemmepleje mm. Derimod kan den fuldmægtige ikke tage beslutninger i forhold til, hvem der besøger dig og lignende private situationer og forhold. Loven indeholder regler i forhold til fuldmægtigens pligter samt begrænsninger i forhold til, hvordan fuldmagten udøves. De er til for at beskytte fuldmagtsgiver.

Der skal tages stilling til indholdet

Ofte vil det imidlertid være nødvendigt at tage stilling til, hvad man helt konkret ønsker, at fuldmagten skal dække over. Det gælder både i de tilfælde, hvor det ønskes at fuldmægtigen får mindre beføjelser og i de tilfælde, hvor det drejer sig om større beføjelser end dem, der er ifølge lovens regler. Hvis man ønsker at fuldmægtigens beføjelser skal udvides kan det for eksempel være i forbindelse med at vedkommende i højere grad kan varetage økonomiske dispositioner i en virksomhed eller for, at det er muligt at give flere gaver end loven i udgangspunktet beskriver. Og modsat hvis man ønsker, at den fuldmægtige skal have begrænset sine beføjelser, hvad enten det er i forhold til økonomiske eller personlige anliggende, skal man skrive det ind i fremtidsfuldmagten.

Få hjælp af en advokat

Der er rigtig mange overvejelser, når en fremtidsfuldmagt skal skrives. Man skal tage stilling til hvilken eller hvilke personer man ønsker skal være den fuldmægtige. Hvis man vælger mere end en fuldmægtig, skal man bestemme, om de skal have samme beføjelser, eller om de skal være indbyrdes subsidiære. Du skal også tage stilling til, om den fuldmægtige kan videregive fuldmagten. Det er derfor en rigtig god ide at søge rådgivning ved en advokat, der kan hjælpe dig med at få fremtidsfuldmagten sat sammen, så den passer netop til dig og dine ønsker.