Hæfter du for afdødes gæld?

Du kan – under visse omstændigheder – komme til at hæfte for afdødes gæld, hvis ikke du ikke passer på. Det er imidlertid ikke sædvanligt, og hvis du er bange for at komme til at hæfte for afdødes gæld, så bør du undgå at skifte privat.

Uskiftet bo og ægtefællers gæld:

Vælger man at sidde i uskiftet bo overtager man samtidig samtlige af afdødes gældsposter. Derfor skal man tænke sig godt om inden, at man vælger at sidde i uskiftet bo.

Du hæfter som udgangspunkt ikke for din ægtefælles gæld. Har din ægtefælle imidlertid en stor gæld, så kan du ende med at skulle aflevere op til halvdelen af din formue til din afdøde ægtefælles kreditorer. I kan lave særeje og dermed undgå en sådan situation. Tag en snak med en familieadvokat, hvis I ønsker at undgå sådan en situation.

Privat skifte:

Hvis man vælger at skifte privat, så skal man også være særligt opmærksom. Hvis det viser sig, at den afdødes gældsposter overstiger dennes formue, så kan man komme til at hæfte for afdødes gæld, hvis man allerede er begyndt at dele boet før, at man kender alle gældsposter.

Er I endnu ikke begyndt at dele afdødes aktiver, så har I altid mulighed for at træde tilbage fra at skifte privat og i stedet lade boet blive behandlet som et bobestyrerbo. I et bobestyrerbo hæfter arvinger ikke for den afdødes gæld.

Boudlæg:

Ved boudlæg hæfter modtageren af boudlægget ikke for den afdødes gæld, da gælden bortfalder. Begravelsesudgifter, som er bestilt af pårørende, skal betales fx af de midler der er i boet. Overstiger udgifterne til begravelsen boets midler, så må den pårørende, der har bestilt begravelsen betale. Alternativt er det muligt at søge begravelseshjælp.

Proklama:

I dag udstedes der som udgangspunkt proklama i Statstidende, hvor alle kreditorer skal anmelde deres krav inden for en 8 ugers frist. Hvis de forsømmer at anmelde deres krav, så fortaber de deres mulighed for at få deres tilgodehavende dækket af dødsboet. På denne måde er det muligt at få et overblik over den afdødes formueforhold.

Du kan læse mere om skifte af dødsbo her