Hvilke muligheder er der for at reducere arveafgiften?

Når du afgår ved døden skal alle udover din ægtefælle betale arveafgift af deres arv. Pårørende i op- eller nedadgående slægtslinje skal betale 15 % i arveafgift, mens andre pårørende såsom søskende, niecer eller testamentsarvinger skal betale 36,25 % i arveafgift. Velgørende organisationer er imidlertid undtaget reglerne om arveafgift.

Tester lidt af din formue til en velgørende organisation og spar arveafgifBoligrådgivning på Frederiksbergt

Det kan derfor være en fordel at testere et beløb til en velgørende organisation på betingelse af, at disse skal betale arveafgiften. På denne måde kan du gøre dine arvingers nettoarv større, og samtidig give lidt til en velgørende organisation i stedet for at pengene går til statskassen, udtaler specialist i arveret og dødsbobehandling, advokat Henrik Nøhr.

Det giver særligt god mening i tilfælde, hvor arvingerne skal betale den høje arveafgift på 36,25 %, men der kan spares arveafgift ligegyldigt om arvingerne skal betale 15 eller 36,25 % i arveafgift.

Det er en fordel, når arveafgiften skal beregnes, at man har testeret et nærmere angivet beløb til en velgørende organisation, fordi der kun skal betales arveafgift af det, som der tilfalder afgiftspligtige arvinger.

Din testation til den velgørende organisation bliver reelt kun differencen mellem det testerede beløb, og det der skal betales i arveafgift. Den velgørende organisation får imidlertid mere end, hvis man slet ikke havde testeret til en velgørende organisation. Alle vinder altså vha. denne metode – bortset fra statskassen.

Du bør få en advokat til at hjælpe dig med at udregne, hvordan du/I opnår størst fordel af denne metode. Mange ugifte barnløse vælger at benytte sig af 30%-løsningen.

Her kan du læse mere om arv og arveret.