Lovforslag om kapitalejerlån er nu vedtaget – kapitalejerlån bliver lovlige

Det bliver pr. 1. januar 2017  lovligt – under visse betingelser – at låne kapital fra ejet selskab. Baggrunden for lovliggørelsen af kapitalejerlån er, at man fra lovgivers side ønsker at skabe lige konkurrencevilkår for  danske selskaber set i forhold til de øvrige EU-lande, hvor kapitalejerlån er tilladt.

Der er 5 overordnede betingelser for, at et selskab kan yde et kapitalejerlån:

  1. Kapitalejerlånet skal ydes på markedsvilkår.
  2. Kapitalejerlånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver.
  3. Beslutningen om at yde kapitalejerlånet skal træffes af selskabets generalforsamling eller af selskabets ledelse efter bemyndigelse fra generalforsamlingen.
  4. Kapitalejerlånet må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået af selskabets centrale ledelsesorgan.
  5. Beslutning om at yde kapitalejerlån kan tidligt træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Derudover er der vedtaget nogle overgangsregler der giver mulighed for at lovliggøre eksisterende (ulovlige) kapitalejerlån. Såfremt selskabet på den førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016 træffer beslutning om at opretholde det hidtidige (ulovlige) kapitalejerlån ved opfyldelse af de ovenstående 5  betingelser for lovlige kapitalejerlån. Selskabet skal derudover samtidig med indsendelse af første ordinære årsrapport efter 31.12.2016 kunne dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at kapitalejerlånet opfylder betingelserne.