Hviid Advokater A/S

Vi er specialiserede inden for udvalgte juridiske discipliner. Vi kan derfor ikke alt, men det vi kan det kan vi.

Vi har tiltrådt Advokatkodeks, som er en frivillig ordning under Danske Advokater. Ordningen indebærer, at vi forpligter os til at arbejde loyalt og proaktivt med disse fem principper:

  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Synligt socialt ansvar
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Moderne ledelse med fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet som styrke

Oplysninger i henhold til de advokatetiske regler