Omvendt forældrekøb

Hvad er et omvendt forældrekøb?

Det ses oftere og oftere, at voksne børn køber en bolig til deres forældre. Det kræver naturligvis, at børnenes økonomi er veletableret. Mange børn ønsker at hjælpe deres forældre med at få den rette bolig, som passer til forældrenes behov i takt med, at de bliver ældre. Et omvendt forældrekøb anvendes ikke alene til køb af ejerlejligheder, men også huse og rækkehuse.

Et omvendt forældrekøb foregår på samme måde som et traditionelt forældrekøb – her er det bare barnet, der køber boligen og bliver udlejere, mens forældrene bliver lejere.
Når I overvejer at foretage et omvendt forældrekøb, så skal I ligesom ved et traditionelt forældrekøb finde ud af, hvordan I står økonomisk. Fordelene og ulemperne ved et omvendt forældrekøb er endvidere i vidt omfang de samme som ved det traditionelle forældrekøb.
En advokat vil kunne rådgive dig om, hvilke fordele og ulemper der er ved ordningen.

Gode råd i forbindelse med omvendt forældrekøb

Der er forskellige gode råd, som I bør huske, før I foretager et omvendt forældrekøb.

  • I skal kontakte jeres bank, således at I kender de økonomiske muligheder for at foretage et forældrekøb.
  • Husk at være opmærksom på, at boligen har den rigtige beliggenhed. Det skal fx være muligt at handle, komme frem og tilbage fra venner, familie m.v. også selvom man ikke længere har en bil til rådighed.
  • Tag kontakt til en juridisk rådgiver, således du kan få den rigtige rådgivning om lejeforholdet. En advokat kan fx yde rådgivning om ordningens skattemæssige fordele og ulemper, korrekt fastsættelse af huslejen og muligheden for at få boligsikring for forældrene m.v.
  • Husk at overveje risikoen ved det omvendte forældrekøb. Denne kan mindskes, hvis I fx vælger en fast rente – så ved I mere om, hvordan jeres økonomiske situation vil være i fremtiden.