SAMTYKKEERKLÆRING

Efter databeskyttelsesforordningen skal Hviid Advokater A/S have samtykke til vores behandling af personoplysninger, og orientere om, hvilke rettigheder de registrerede har. Hviid Advokater A/S, CVR-nr. 33777434, er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for selskabets almindelige rådgivning af vores klienter. Ved at sende denne erklæring giver jeg samtykke til, at Hviid Advokater A/S, CVR-nr. 33777434 behandler følgende personoplysninger vedr. mig, som jeg ønsker selskabet skal behandle og opbevare for og vedr. mig i relation til min sag vedrørende:

Jeg kan til en hver tid rette kontakt til Hviid Advokater A/S med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan jeg anmode om indsigt i de personoplysninger selskabet har vedr. mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Hviid Advokater A/S opbevarer personoplysninger, så længe der er en retlig relevant interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en retlig relevant interesse, vil opbevaringen således kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. Jeg bekræfter ved min fremsendelse af denne erklæring, at jeg: