Projektkøb -og salg

Når en lejlighed købes som projektkøb

Ved et projektkøb forstås, at man køber fx en lejlighed før den er blevet bygget. Det vil sige, at når salget begynder, findes lejligheden ofte kun på tegnebrættet som del af et byggeprojekt. Man kan være heldig, at der enten er blevet bygget en mock-up i det rigtige størrelsesforhold, eller at byggeriets eventuelle andre faser er så fremskredne, at der er en færdig prøvelejlighed. I de tilfælde kan man ved et besøg få en fornemmelse af, hvordan boligen bliver, når den er bygget færdig. Er ingen af de dele tilgængelige, må man nøjes med det salgsmateriale, der er udarbejdet.

Gennemgå købskontrakten grundigt

Da det ikke er muligt at se den lejlighed, som bliver ens egen er det særdeles vigtigt at gennemgå det tilgængelige salgsmateriale meget grundigt, før man afgiver sin underskrift på købskontrakten. Det er ligeledes vigtigt at nærlæse købskontrakten, da man ikke kan tage for givet, at den er udarbejdet til køberens bedste. Det er en god ide af få hjælp fra en advokat inden underskriften sættes. Det kan spare køberen for mange ærgrelser senere hen. Har man ikke mulighed for at få købsaftalen efterset af en juridisk rådgiver, inden den skal underskives, kan man få et advokatforbehold indføjet. Det betyder, at man ikke bindes af sin underskrift, før en advokat har sagt god for købsaftalen.

Vær indstillet på forsinkelser

Man skal som køber være indstillet på, at der kan gå en rum tid fra man køber lejligheden og til den er indflytningsklar. Derudover skal man gøre sig klart at datoen for overtagelse kan blive rykket. Det sker desværre ofte, at der opstår forsinkelser under en byggeproces. Man må derfor forsøge at tænke en form for fleksibilitet ind i sin boligsituation, mens man venter på at kunne flytte ind i lejligheden.

Grundigt tjek før indflytning

Senest når overtagelsesdagen oprinder og du burde kunne flytte ind, er det meget vigtigt at gå lejligheden igennem sammen med sælgeren og gerne en uvildig byggesagkyndig for at se, om der skulle forekomme mangler eller fejl. Det kaldes en afleveringsforretning. Finder man ved gennemgangen større fejl og mangler kan det betyde at overtagelsesdagen udskydes. Det afhænger dog af, hvad der er nedfældet i købsaftalen. Der bør bl.a. stå, at der i tilfælde af fejl og mangler kan tilbageholdes et beløb svarende til, hvad det koster at udbedre manglerne, man evt. finder ved afleveringsforretningen. Desværre er det ikke altid tilfældet og bl.a. derfor er det trygt at få en advokat til at gennemgå købsaftalen inden købet. Drejer det sig om mere ubetydelige mangler, vil der ofte fremgå af købsaftalen at sælgeren har lov til at vente med at udbedre dem til 1-års-gennemgangen. Indenfor projektsalg er reglen om at en sælger hæfter 10 år ofte begrænset til at sælgeren hæfter i 5 år. En ejerskifteforsikring er ofte ikke en mulighed ved nybyggeri.

Hvilke risici findes ved et projektkøb?

Som køber er det vigtigt at tænke sig godt om og være sig de risici bevidst, som der er i forbindelse med et projektsalg. Herunder kommer en liste med nogle af de punkter, man skal have for øje:

  • Undersøg om sælgeren er kendt på markedet. Har de succesfulde projekter bag sig, der tyder på at de kan komme i mål med byggeriet?
  • Undersøg om der er andet byggeri planlagt i nærområdet, som evt. kan have en negativ virkning for din ønskede lejlighed på sigt.
  • Indeholder købsaftalen bestemmelser om, at køberen må accepterer en mindre lejlighed end planlagt?
  • Er det muligt for sælgeren at ændre inventar, hårde hvidevarer og materialevalg undervejs?
  • Er det muligt for sælgeren at udskyde overtagelsesdatoen uden at skulle kompensere for købers udgifter til en midlertidig bolig?