Salg i forbindelse med forældrekøb

Fri handel

Når tiden er inde til at afhænde den faste ejendom, som barnet hidtil har beboet, så er det naturligvis muligt at sælge boligen til tredjemand. Et sådant boligsalg foregår som ethvert andet hussalg. Man kan derfor enten kontakte en ejendomsformidler til at sælge boligen for en, eller man kan sælge boligen selv.

Beskatning ved videresalg

Såfremt I ikke selv har beboet boligen, skal der betales avanceskat af en eventuel fortjeneste ved videresalg. Dette skyldes, at man ikke falder ind under den såkaldte parcelhusregel, som er en undtagelse til udgangspunktet om avancebeskatning. Det er vigtigt, at beboelsen er reel, hvorfor kort beboelse lige før et salg som udgangspunkt ikke vil være tilstrækkelig. Navnlig ikke såfremt forældrene beholder deres hidtidige bopæl i mellemtiden.
Et eventuelt tab kan derimod fratrækkes, hvis I opnår fortjeneste ved salg af andre ejendomme. Et tab vil I kunne gemme til senere indkomstår. Fortjeneste vil blive beskattet som kapitalindkomst – husk der gælder særlige regler, såfremt I anvender virksomhedsordningen. Opgørelsen af henholdsvis fortjeneste eller tab beregnes som forskellen mellem en reguleret købspris og en reguleret salgspris.
Husk der gælder særlige regler, hvis I har benyttet jer af virksomhedsskatteordningen.

Købs- og salgspris

Købs- og salgsprisen skal kontantomregnes. I kan tillægge jeres købsomkostninger til købsprisen. Derudover kan I lægge 10.000 kr. pr. år til købsprisen for hvert år, I har ejet boligen – dog ikke i salgsåret. Såfremt I kan dokumentere udgifter til forbedringer af boligen på mere end 10.000 kr. pr. år.
Til salgsprisen kan I fratrække salgsomkostninger i salgsprisen. Salgsomkostninger er fx udgifter til tilstandsrapporter, ejendomsmægler m.v.