§223 – Samleje med person under 18 år

§223. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Hvad er det strafbare i straffelovens § 223?

Der kan også straffes efter bestemmelsen, hvis der er tale om anden kønslig omgængelse end samleje.

Sted- og plejebørn kan være en samlevers børn, eller børn vedkommende har ansvaret for. Det må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om relationen mellem parterne opfylder afgrænsningen i bestemmelsen.

Gerningsmanden skal have haft forsæt til at begå overtrædelsen.

Der straffes ofte sammen med straffelovens § 222 om seksuelt misbrug af børn under 15 år.

Strafferammen:

Samleje med personer under 18 år, som man har som betroet straffes med fængsel i op til 4 år. Den samme strafferamme gælder i tilfælde af groft misbrug af sin alder og erfaring til at forføre en under 18 år til samleje.

Retspraksis:

I praksis straffes straffelovens § 223 som udgangspunkt med 4 måneder til 3 år og 9 måneders fængsel. Der er stor variation på straffenes længde i praksis, fordi hver sag har forskellige omstændigheder. Din forsvarsadvokat vil kunne rådgive dig om retspraksis, der er relevant for netop din sag.