Tvangsfjernelse

Man griber kun til tvangsfjernelse, hvis det vurderes, at et barns udvikling og/eller sundhed er alvorlig truet i hjemmet. Er der grund til at tro, at det er muligt at løse problemerne i hjemmet, er en tvangsfjernelse ikke den rigtige løsning. Det, der hyppigst forårsager en tvangsfjernelse, er stofmisbrug, alkoholmisbrug, psykiske sygdomme eller vold i hjemmet. Der er tale om en tvangsfjernelse, når et barn anbringes uden for hjemmet, uden at forældrene er enige.

Kan en tvangsfjernelse undgås?

Er I som forældre påbegyndt en behandling og er der tegn på, at I er i bedring, er det ikke nødvendigvis i barnets bedste, at der finder en tvangsfjernelse sted. Der findes alternative løsninger. Er I for eksempel enige i kommunens vurdering af, at barnet har bedst af at blive anbragt en tid uden for hjemmet, og vil I acceptere en frivillig anbringelse, kan en tvangsfjernelse undgås.

Få hjælp af en advokat

Har I tvivl i forhold til, om I ønsker at acceptere en frivillig anbringelse, eller om I i stedet ønsker at gå imod kommunens vurdering af, at en tvangsfjernelse er nødvendig, står vi som advokater klar til at rådgive og vejlede jer. Når en tvangsfjernelse skal finde sted, skal det først dokumenteres, at barnet mistrives. Der er imidlertid situationer, hvor et barn bliver akut tvangsfjernet. Det sker, hvis kommunen vurderer, at det er strengt nødvendigt, at få barnet væk fra familien med det samme. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at I som forældre straks kontakter en advokat. På den måde kan vi hurtigst muligt hjælpe jer som familie. Det er jeres ret frit at vælge, hvilken advokat, der skal hjælpe jer og udgifterne til advokaten bliver betalt af det offentlige.

Fair sagsbehandling

Som advokater arbejder vi udelukkende med at varetage jeres interesser. Vi hjælper jer med håndteringen af de mange regler, der er i forbindelse med en tvangsfjernelse. Vi undersøger grundigt kommunens behandling af sagen og påpeger alle sagsbehandlingsfejl og manglende undersøgelser, begrundelser og materialer. Dermed er I som familie i trygge hænder og sikres en fair sagsbehandling. Vores hjælp øger jeres chancer for at blive sammen som familie.

Serviceloven

Når det drejer sig om tvangsfjernelse, er det Loven om social service også kaldet Serviceloven, der er gældende. Loven er til for at forebygge sociale problemer gennem støtte og rådgivning. Det er især i paragraf 58 i serviceloven, man finder de omstændigheder, som berettiger til at tvangsfjerne et barn. Ud over paragraf 58, er der dog også andre paragraffer i Servicelovens kapitel 11, der er relevante ved en tvangsfjernelse. De grunde, der overordnet opereres med i forhold til tvangsfjernelse af børn er de fire følgende:

Barnet får ikke tilstrækkelig omsorg eller behandling.

  • Voldelige overgreb eller andre overgreb af alvorlig karakter.
  • Problemer med misbrug, kriminel adfærd eller sociale vanskeligheder af svær karakter hos barnet.
  • Andre problemer med adfærd og tilpasning hos barnet.

Tvangsfjernelsesprocessen

Her gennemgår vi kort den proces en tvangsfjernelse skal igennem.

1. Forældrekompetenceundersøgelse: Kommunen vurderer jeres evner som forældre for eksempel via psykologsamtaler og observationer af jer sammen med jeres børn.

2. Møde med Børn & Unge-udvalget:
Til mødet kan I fremlægge jeres side af sagen, og vi som advokater hjælper jer med at få de omstændigheder frem, som er væsentlige for udvalgets afgørelse og som eventuelt taler for et mildere indgreb end en tvangsfjernelse.

3. Samvær: Kommunen ønsker ofte at samværet mellem jer og jeres børn skal foregå uden for hjemmet og være overvåget. Hvis det er ønsket fra jeres side, vil vi arbejde for, at I som forældre får så meget samvær som muligt, der ikke er overvåget og som foregår i hjemmet.

4. Afgørelsen: I sager om tvangsfjernelse kan afgørelsen enten blive hjemgivelse eller tvangsfjernelse. Hvis jeres sag ender med tvangsfjernelse, kan vi som advokater med jeres samtykke arbejde for at få nye oplysninger frem, som kan ændre ved afgørelsen. Det forekommer ofte at kommunens afgørelse sker på baggrund af oplysninger, der er forældede.